Machine Conditieoverzicht

Het Machine Conditieoverzicht (M.C.O.) is een speciaal ontwikkeld analyseprogramma voor het monitoren van gebeurtenissen. De database wordt opgebouwd uit verschillende inspecties, reparaties en modificaties aan equipment. Dit geeft onze klanten de mogelijkheid repeterende storingen en reparaties van equipment te monitoren. Door het documenteren van diverse gebeurtenissen is er een mogelijkheid tot implementatie van root cause analysis (RCA). Het M.C.O. is een hulpmiddel voor zowel het management, de planning, en de technici.

Het doel van vibration monitoring is de betrouwbaarheid en beschikbaarheid equipment binnen het productieproces te verbeteren met als resultaat een reductie van onderhoudskosten en productie down-time. Om alle meetresultaten, analyses en uitgevoerde werkzaamheden te monitoren wordt er gebruikt gemaakt van het M.C.O.. Hierin worden alle uitgevoerde metingen geregistreerd en tevens alle analyses/reparatie- adviezen opgeslagen net als alle uitgevoerde werkzaamheden.

Allereerst wordt er een set-up gemaakt waarin alarmwaardes worden ingesteld voor elke machine. De machines worden vervolgens voor het eerst gemeten en geanalyseerd. Deze eerste meting betreft de baseline (eerste referentie). Vanaf deze referentie worden de machines periodiek gemonitord. Vibratieniveaus worden vergeleken met de baseline meting en voor een langere periode gevolgd. Wanneer alarmwaardes worden overschreden of wanneer er aanzienlijke veranderingen worden waargenomen tijdens de analyses van de gemeten vibratie data, dan zullen wij een adviesrapport uitbrengen met correctie- en/of reparatie-aanbevelingen.

Door het periodiek monitoren van machine condities creëren wij de mogelijk om in een vroeg stadium problemen te constateren. Door grote schades voor te zijn kan zelfs het uitvallen van een machine worden voorkomen. Gepland onderhoud kan worden uitgevoerd wanneer nog slechts relatief kleine correcties/reparaties nodig zijn.

Periodieke inspecties:

  • Vibratiemetingen
  • Portable flowmetingen
  • On-site performance testen
  • Infrarood inspecties