marinealle referenties

Ballast water treatment systeem in container

Voor het tankerschip “Nordic Lynx” is Roodhart Marine & Offshore Services betrokken geweest bij het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van een ballast water treatment system in containervorm.

In navolging van de huidige emissie regels, vraagt de verplichte plaatsing van een ballast water treatment systeem soms om enige creativiteit. In dit specifiek geval was het niet geheel mogelijk om het systeem volledige benedendeks te plaatsen.

Roodhart Marine & Offshore Services heeft derhalve samen met de klant een oplossing bedacht waarbij de unit in een container bovendeks is geplaatst. Deze creatieve en meer economische oplossing heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er binnen budget, op tijd en volgens de geldende norm een positief eindresultaat is gerealiseerd waar zowel de klant als de geldende instanties tevreden over zijn.